Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Xã Phượng Dực đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, trường mầm non đón bằng công nhận chuẩn quốc gia