Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

TRƯỜNG MN PHƯỢNG DỰC LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI