Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Trường mầm non Phượng Dực kết hợp với trung tâm y tế huyện Phú Xuyên tổ chức chiến dịch phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh trường lớp học phòng chống dịch Covid 19