Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VƯỜN HOA TRONG VƯỜN TRƯỜNG


Năm học 2019 – 2020, trường mầm non Phượng Dực đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", để phong trào thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu CBGV đã thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc trồng, chăm sóc cây cảnh

             Năm học 2019 – 2020, trường mầm non Phượng Dực đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn", để phong trào thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu CBGV đã thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc trồng, chăm sóc cây cảnh.

           Việc trồng cây xanh, hoa ở góc thiên nhiên của lớp, ngoài hành lang, ở sân trường, góc vườn trong trường mầm non ngoài tác dụng xanh hóa môi trường, tạo bóng mát, tạo cảnh quan cho trường mầm non góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp còn tạo điều kiện cho giáo viên có đầy đủ cơ sở vật chất và là phương tiện giúp giáo viên hướng dẫn, dạy trẻ giáo dục bảo vệ môi trường đạt kết quả cao. Ngoài ra, việc tạo môi trường cây xanh ở vườn trường còn là điều kiện, phương tiện quan trọng để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, vườn trường là nơi vui chơi của trẻ và tạo điều kiện cho trẻ được phát triển về thể chất và tinh thần. Trẻ được tự do vận động và tìm hiểu thế giới thiên nhiên (cây cỏ và các con côn trùng), trẻ hiểu biết về sự đa dạng của thế giới thực vật, về quá trình phát triển và nhu cầu sống của cây xanh, hình thành ở trẻ các kỹ năng trồng cây, chăm sóc cây xanh, ý thức bảo vệ cây trồng và yêu thích công việc trồng cây. Góp phần thực hiện ch­ương trình giáo dục mầm non, tạo môi trường để thực hiện các nội dung về phát triển thể lực, nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ.