Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Tập thể CBGVNV trường MN Phượng Dực chụp ảnh lưu niệm đón trường chuẩn Quốc gia