Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2018 - 2019