Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Hoạt động phát triển thẩm mỹ lớp 3 tuổi A1- Đề tài ttạo hình làm Bưu thiếp tặng bà và mẹ và cô giáo