Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Công tác dọn vệ sinh khử khuẩn chuẩn bị đón trẻ