Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục


Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II