Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

Chuyên đề phát triển thẩm mỹ các độ tuổi từ 2- 6 tuổi.


Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Trường tổ chức mở chuyên đề PTTM Cho trẻ ở các độ tuổi với 2 nội dung tạo hình và âm nhạc


Nguồn: tổ chuyên môn