Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460

“VUI HỘI TRĂNG RẰM” TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG DỰC NĂM 2020


                                                                                                       “Trời tháng tám ngàn sao rực rỡ

Hội trăng rằm thảm đỏ cờ hoa

Trung thu hội tụ muôn nhà

Thiếu nhi náo nức hát ca vui mừng”