Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Phượng Dực

Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
02433789460
hanoi-phuxuyen-mnphuongduc@edu.viettel.vn