Theo phương pháp Montessori, dạy trẻ xếp hình tam giác sẽ giúp cho khả năng phân biệt thị giác đối với các hình học của trẻ được phát triển. Dạy trẻ xếp hình tam giác theo phương pháp MontessoriĐể ...