Trong thời gian nghỉ dịch Covid -19 theo sự chỉ đạo của PGD, BGH nhà trường, các giáo viên trường Mn Phượng Dực đã tiến hành cho các con học sinh khối MGL tham gia học trực tuyến trên phần mềm Zoom ...