Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
 25/04/20  Kế hoạch giáo dục  23
Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo của các cô giáo trường mầm non Phượng Dực năm học 2019-2020, sự sáng tạo và khéo léo của các cô giáo yêu nghề mến trẻ tại trường mầm non Phượng Dực.
 09/04/20  Kế hoạch giáo dục  46
Truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán,, trang hoàng nhà cửa, tục cúng ông Công ông táo, tục thăm chúc tết, các hoạt động chính
 10/01/18  Chương trình tuần  150
Thực đơn tuần 02 tháng 01 năm 2018
 08/01/18  Chương trình tuần  181
Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, cổ vũ cũng như động viên các đồng chí trong trường.