Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ Trường mầm non Phượng Dực, trong thời gian cho trẻ tạm dừng nghỉ học do dịch Covid 19 và nghỉ kết thúc năm học trước thời gian dự kiến do dịch Covid. Thực hiện ...