Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
 26/09/19  Hoạt động chuyên môn  73
Hàng năm nhà trường đều tổ chức cho tổ nuôi dưỡng thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi nhằm củng cố cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng được học hỏi trao đổi kinh nghiệm thực tế với nhau, tìm ra các cách nấu những bữa ăn ngon cho trẻ đảm bảo giữa các chất P-L-G
 25/09/19  Chăm sóc trẻ  46
Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học hàng ngày phụ huynh cùng giáo viên ban giám hiệu nhà trường đi kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, cân chính xác vào sổ và có chữ ký đầy đủ
 10/01/18  Chương trình tuần  101
Thực đơn tuần 02 tháng 01 năm 2018