Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Chi
Chủ tịch công đoàn Vũ Thị Chi
Ngày tháng năm sinh 18/07/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0369999436
Email thaokhanh7185@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách