Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Kiều
Ngày tháng năm sinh 14/02/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Phượng Dực-Phú Xuyên-Hà Nội
Điện thoại 0973459008
Email kieu142@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách