Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
Thông tin chi tiết:
Doãn Thu Hoài
Tổ trưởng tổ chuyên môn Doãn Thu Hoài
Ngày tháng năm sinh 07/01/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0989132509
Email doanhoaipd1982@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách