Địa chỉ: Xã Phượng Dực - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 02433789460
Thông tin chi tiết:
Bùi Hạnh Vân
Hiệu phó Bùi Hạnh Vân
Ngày tháng năm sinh 18/04/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận hành chính
Địa chỉ phượng dực phú xuyên hà nội
Điện thoại 0978868273
Email buihanhvan83@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách